Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všechny texty a fotografie zde zveřejňované jsou mým dílem i majetkem. Jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být použity bez mého svolení. V případě zájmu o publikační či reklamní použití fotografií či textu mne kontaktujte.

Nejnovější příspěvky 

 

Loučka u Vizovic - studánka Chladná studna

Na severní straně Doubravy vyvěrá ze skály pramen vody, který má dle legendy uzdravující účinky. Nad pramenem stojí kaplička se sochou Panny Marie a tomuto místu se odedávna říká Chladná studna. Kaple zde postupně vznikala na přelomu 19. a 20 století na podkladě dvou neobvyklých uzdravení vodou z pramene: téměř slepého chlapce z Tichova a dívky z Vizovic, onemocnělé španělskou chřipkou. Její otec Jan Rechlík z Vizovic vybudoval v roce 1905 u pramene kamenný portál, ke kterému byla v roce 1937 přistavěna kaple se sochou Panny Marie Lurdské a konána první pouť.

 
11. 6. 2019 | Rubrika: Studánky na Moravě | Komentářů: 0

Lštění - středověká tvrz

Nejstarší doložené zprávy o vsi a zároveň o tvrzi ve Lštění pocházejí z roku 1362, kdy je držel Půta ze Lštění. Další zprávy jsou až z roku 1513, kdy Jan Bohuchval z Hrádku držel vedle hrádeckého zboží s připojenou Horní Kamenicí i statek Lštění, na jehož tvrzi bydlel. V roce 1521 získala tvrz a další majetek Janova sestra Eliška z Hrádku, která se před rokem 1528 provdala za Diviše Černína z Chudenic, přičemž za Černínů došlo pravděpodobně k renesanční přestavbě zdejší tvrze. Od Černínů koupil Lštění s příslušenstvím někdy po roce 1593 Václav mladší Koc z Dobrše, který už v roce 1603 postoupil celý statek městu Domažlicím za 15 600 kop grošů míšeňských.

 
11. 6. 2019 | Rubrika: Tvrze | Komentářů: 0

Kunovice - letecké muzeum

Letecké muzeum bylo v Kunovicích založeno jako volná dobrovolnická organizace při Slováckém aeroklubu v roce 1970 a pod vedením zakladatelů zahajuje pod názvem Slovácké letecké muzeum svou činnost. Jeho skutečným prvním vystavovaným exponátem se stal v roce 1974 letoun Aero L-29A Delfín Akrobat, který je v Kunovicích dnes jediným vystavovaným exemplářem tohoto typu letadla na světě. V současné době stojí na ploše muzea přes dvacet letadel a vrtulník Mi–4.

 
10. 6. 2019 | Rubrika: Technická muzea | Komentářů: 0

Drnholec - rozhledna U křížku

Dřevěná rozhledna s ocelovými prvky v nadmořské výšce 217 metrů byla postavena roku 2012 na viniční trati U Křížku, kde stojí od roku 1899 kříž, který zde nechala vztyčit rodina Scherak. Rozhlednu nechal vystavět MÚ Drnholec, projekt vypracovali Ing. Antonín Olšina a Ing. Martin Novák. Přístupná od června 2012.

 
10. 6. 2019 | Rubrika: Rozhledny na Moravě | Komentářů: 0

Plzeň - dinopark v areálu ZOO

Dinopark v Plzni se stal součástí zoologické zahrady v roce 2003 a turisté jej mohou navštívit vždy od dubna do konce října každého roku. Mohou si zvolit návštěvu celého areálu, obou parků za zvýhodněné vstupné, nebo později ze zoo přejít do dinoparku či naopak. DinoPark přináší na tři desítky převážně druhohorních dinosaurů, řadu z nich pohyblivých a ozvučených, ale také živou borovici wolemii vznešenou, jenž přerostlé ještěrky sama zažila.

 
6. 6. 2019 | Rubrika: Dinoparky | Komentářů: 0

Křelov - barokní pevnost Fort XVII.

Fort XVII. u obce Křelov je polygonální permanentní pevnost dokončená roku 1854. Plán vypracoval plukovník Julius von Wurmb a stavba byla zahájena v létě 1850. Působila zde soukromá stavební společnost bratří Kleinů pod dozorem pevnostního inženýra kapitána Otto Gemmingen a později kapitána Edler von Eckwehr. Na podzim roku 1850 měla křelovská pevnůstka podobu mohutného valu s příkopem, přičemž zemní val byl opatřen palisádou a osazen osmi děly. Za ním se pak nacházely dřevěné baráky pro ubytování 90 mužů, kuchyně a příruční prachárny.

 
6. 6. 2019 | Rubrika: Vojenské pevnosti | Komentářů: 0

Praha - muzeum Bedřicha Smetany

Muzeum Bedřicha Smetany se nachází v jedné z budov na známé Novotného lávce, na níž se nachází řada historických budov a bývalých mlýnů. Stojí nad hladinou Vltavy při jejím pravém břehu v blízkosti Karlova mostu směrem proti proudu řeky prakticky na konci Smetanova nábřeží. Roku 1396 je uváděna v těchto místech skupina deseti mlýnů a pravděpodobně v roce 1489 byla u lávky postavena původní dřevěná staroměstská vodárenská věž, roku 1577 pak nynější věž kamenná.

 
5. 6. 2019 | Rubrika: Muzea významných osobností | Komentářů: 0

Slezská Harta - přívoz Razová - Roudno

Přívoz Razová - Roudno byl poprvé spuštěn roku 2016, aby nahradil silniční spojení těchto dvou obcí, rozdělených vodami přehrady Slezská Harta. Na pravidelné lince jezdí katamarán pojmenovaný jako Rouza, který je o letních prázdninách v provozu denně od 9 od 18 hodin, v červnu a září o sobotách a nedělích.

 
5. 6. 2019 | Rubrika: Lodní a vodní doprava | Komentářů: 0

Bílá Voda - klášter Piaristů s kostelem Navštívení Panny Marie

Roku 1714 se olomoucký kanovník Jakub Arnošt hrabě z Lichtenštejn-Kastelkornu rozhodl na svém panství v Bílé Vodě zřídit piaristickou kolej, ale piaristé sem přišli až po deseti letech v roce 1724 a začali s výstavbou koleje u stávajícího poutního kostela Navštívení Panny Marie. Ten jim byl svěřen do duchovní správy, takže u něj byla roku 1727 zřízena farnost a po devíti letech bylo dílo hotovo. Hlavním účelem příchodu piaristů bylo vždy zřízení škol a výjimkou nebyla ani Bílá Voda. Vznikla zde triviální škola a gymnázium, ve kterých piaristé také roku 1727 zahájili vyučování.

 
2. 6. 2019 | Rubrika: Kláštery | Komentářů: 0

Bílá Voda - zámek

Zámek Bílá Voda postavil hrabě Karel z Lichtenštejna okolo roku 1690 a poté jej získal v rámci svého dědictví Jakub Arnošt hrabě z Lichtenštejn-Kastelkornu jako nedostavěné rytířské sídlo. Počátkem 19. století se jeho majitelem stal francouzský emigrant hrabě Ludvík d'Ambly. Jeho manželka Bettina nechala roku 1848 vojensky potlačit povstání poddaných, kteří odmítali platit neúměrně vysoké daně. 

 
2. 6. 2019 | Rubrika: Zámky | Komentářů: 0

Bílovice nad Svitavou - památník Rudolfa Těsnohlídka

Památník Rudolfa Těsnohlídka byl vybudován na dně hlubokého údolí, které ústí do řeky Svitavy poblíž tunelu pod zříceninou hradu Obřany. Od roku 1929 zde stojí jednoduchý pomník, postavený zde lesní správou v Adamově z podnětu prof. Rudolfa Haše jako vzpomínka na známého brněnského spisovatele a novináře Rudolfa Těsnohlídka, který zemřel pouze rok předtím (1882-1928). Od této doby se zdejší hluboký romantický žleb nazývá Těsnohlídkovo údolí, když se mu původně říkalo Kozí žleb.

 
31. 5. 2019 | Rubrika: Ostatní zajímavosti | Komentářů: 0

Bílovice nad Svitavou - památník Josefa Ressela

Památník Josefa Ressela byl postaven v roce 1929 v polesí Bílovic nad Svitavou na horním okraji palouku poblíž Resselovy hájenky. Jde o betonový sloup, na jehož průčelí je osazena deska s Resselovou podobiznou a mramorová tabulka s popisem. Vynalézavý lesník se narodil v roce 1793 v Chrudimi. Po studiích žil a pracoval ve Slovinsku a severní Itálii, hlavně pak v Terstu.

 
31. 5. 2019 | Rubrika: Ostatní zajímavosti | Komentářů: 0

Bílovice nad Svitavou - památník Josefa Konšela

Památník Josefa Konšela se nachází v bílovických lesích u lesní silničky zvané Resslovka. Byl zbudován nad zatáčkou ve tvaru podkovy na paměť zakladatele novodobého českého pěstování lesů, vynikajícího lesnického pedagoga, vědce, organizátora a překladatele Josefa Konšela (1875-1958). Památník tvoří dva vztyčené balvany z červeného slepence přivezené sem z Babího lomu.

 
28. 5. 2019 | Rubrika: Ostatní zajímavosti | Komentářů: 0

Bílovice nad Svitavou - Liduščin památník

Dramatický příběh malého děvčátka Lidušky, které matka v nouzi zanechala v lese u Bílovic nad Svitavou na jižní Moravě, dal vzniknout tradici rozsvěcení vánočních stromů po celé naší republice. Na místě, kde bylo děvčátko zachráněno, je dnes památník. Příběh začal pozdě odpoledne 22. prosince 1919, kdy se trojice kamarádů vypravila pro vánoční stromek do lesa u Bílovic nad Svitavou. Muži tehdy netušili, že se jejich jména spojí s hlubokým příběhem a vánoční tradicí. Byli to spisovatel a novinář Rudolf Těsnohlídek, soudní znalec Josef Tesař a budoucí kreslíř František Koudelka. Když minuli myslivnu, zaslechli podivné zvuky z nedaleké seče. Měli za to, že jde o poraněnou zvěř, a tak se šli na to místo podívat. Jejich objev jim ale doslova vyrazil dech.

 
28. 5. 2019 | Rubrika: Ostatní zajímavosti | Komentářů: 0

Bílovice nad Svitavou - památník Bohuslava Polanského

Památník Bohuslava Polanského byl postaven v malebném údolí asi 300 metrů nad hájenkou Lišky Bystroušky v Bílovicích nad Svitavou. Bohuslav Polanský se narodil v roce 1901 ve Žďárci u Tišnova. Střední školu dokončil v Brně a po ní nastoupil na zdejší nově vzniklou lesnickou fakultu. Po absolvování studia působil v lesnických profesích nejprve na Moravě a roku 1936 přešel již jako vedoucí pracovník do Banské Štiavnice.

 
27. 5. 2019 | Rubrika: Ostatní zajímavosti | Komentářů: 0