Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všechny texty a fotografie zde zveřejňované jsou mým dílem i majetkem. Jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být použity bez mého svolení. V případě zájmu o publikační či reklamní použití fotografií či textu mne kontaktujte.

Nejnovější příspěvky 

 

Bělá - pstruží farma

Areál pstruží farmy byl založen okolo staré hájenky se sedmi základními kameny, kterou roku 1856 postavili původní majitelé Rotschildové. Pstruzi se zde začali chovat ale až o čtyřicet let později, i tak se jedná o letitou historii. Po úzké asfaltové silničce jsme přijeli na malé parkoviště asi 200 metrů od farmy, kde jsme nechali na velkém přírodním parkovišti odpočívat naše auto a za velkého vedra jsme se pak vydali za pstruhy.

 
16. 4. 2019 | Rubrika: Aquaparky a vodní zábava | Komentářů: 0

Bohdalice - rozhledna a vodojem Holý vrch

Rozhledna na vodojemu u Bohdalic vznikla spontánně při rekonstrukci oblastního vodovodu v roce 2004 a celou stavbu z roštu z pozinkovaného plechu vybudovali pracovníci podniku Vodovody a kanalizace, kteří s tímto nápadem přišli. Vstup na vodojem je volný a pokud se od rozhledny vydáte ke stožárům vysokého napětí v polích, narazíte na dobře ukrytý smírčí kříž.

 
16. 4. 2019 | Rubrika: Rozhledny na Moravě | Komentářů: 0

Šternberk - expozice času

Expozice času ve Šternberku byla otevřena v roce 2011 a pro novou expozici byl zrekonstruován renesanční dům v centru města. Prohlídková trasa Expozice času v sobě zahrnuje 10 místností, které jsou vybaveny především exponáty ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci, Národního technického muzea v Praze, Židovského muzea v Praze a Obuvnického muzea Zlín. Šternberská expozice není zaměřena jenom na prezentaci hodin. Jejím cílem je ukázat fenomén času z nejrůznějších stránek.

 
12. 4. 2019 | Rubrika: Technická muzea | Komentářů: 0

Brno - katedrála sv. Petra a Pavla

Počátky katedrály sahají až do přelomu 11. a 12. století, kdy byla na jejím místě postavena románská kaple. Na konci 12. století zde vznikl kostelík, který byl o století později přestavěn na románskou baziliku. Na jejím základě vyrostl na přelomu 13. a 14. století raně gotický kostel sv. Petra, který byl následně několikrát rozšiřován, přestavován i opravován, a to zejména po jeho poškození v době třicetileté války.

 
12. 4. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Hrčava - trojmezí Česko - Polsko - Slovensko

Poblíž obce Hrčava se nachází místo, kde se potkávají hranice tří států, tzv. Trojmezí. Místo je výjimečné tím, že z vrcholu asi 606 m n. m. je vidět panorama krajiny tří států, České, Slovenské a Polské republiky. Trojmezní bod je nejnižším bodem polsko - české hranice a nachází se v korytě potoka. Od roku 1995 je toto místo označeno třemi žulovými monolity (český má nadmořskou výšku 555,04 m, polský 556,17 m a slovenský 557,61 m).

 
11. 4. 2019 | Rubrika: Významné body v krajině | Komentářů: 0

Dobřichovice - zámek

První písemná zmínka o Dobřichovicích pochází z roku 1253, kdy je král Václav I daroval řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Samotná tvrz jako předchůdce zámku se připomíná až roku 1420. V tomto roce král Zikmund Lucemburský zapsal Dobřichovice Zikmundovi Bolechovci z Pušperka. Ten byl jedním z obránců královského hradu Karlštejna proti husitům a katolické Dobřichovice spadaly pod jeho ochranu.

 
11. 4. 2019 | Rubrika: Zámky | Komentářů: 0

Hukvaldy - Památník Leoše Janáčka

Památník Leoše Janáčka  vznikl v jeho vlastním domě, který v němž strávil poslední roky svého života v letech 1921 - 1928. Ve své poslední vůli odkázal skladatel domek s lesem, polem a zahradou obci Hukvaldy a k tomu přidal částku 20.000 Kč na údržbu. Doživotní právo na užívání měla skladatelova žena Zdenka, samostatnou světnici vyhradil sestře Josefě. Pro případ, že po smrti obou jmenovaných nebude mít o bydlení v domku nikdo z rodiny zájem, Janáček určil, že má být světnička dána k dispozici neženatému učiteli nebo neprovdané učitelce s povinností dohlížet na dům, dva hlavní pokoje měly zůstat v nezměněném stavu.

 
10. 4. 2019 | Rubrika: Muzea významných osobností | Komentářů: 0

Brno - hvězdárna a planetárium

Hvězdárna se nachází při západním okraji čtvrtě Veveří, na vrcholu kopce Kraví hora. Nejstarší částí areálu hvězdárny a planetária v Brně se stala hvězdárna, jejíž výstavba začala roku 1948 a její dvojice samostatných kopulí měří v průměru šest metrů. Byly dostavěny roku 1953 a o šest let později byla otevřena budova s přednáškovým sálem a malým projekčním planetáriem.

 
10. 4. 2019 | Rubrika: Hvězdárny a planetária | Komentářů: 0

Horšovský Týn - rozhledna Šibeniční vrch

Rozhledna na Šibeničním vrchu nad městem Horšovský Týn byla postavena roku 2010 na místě, kde se vykonávalo hrdelní právo. Dříve se zde konaly poutě ke kapli Panny Marie Lurdské, kterou při svých cvičeních bohužel zdemolovala armáda. Výstavba věže probíhala od října 2009 do dubna 2010. Součástí projektu je pěší trasa se šesti zastaveními, vedoucí k rozhledně, která je volně přístupná po celý rok.

 
9. 4. 2019 | Rubrika: Rozhledny v Čechách | Komentářů: 0

Slavkov u Brna - Palackého náměstí

Slavkov vznikl v podhradí na křižovatce dávných kupeckých cest a tak spolu s osadou vznikly také první ulice. Slavkov byl povýšen na město králem Václavem IV. roku 1416, které bylo obehnáno pevným hradebním systémem se čtyřmi branami a jeho centrum se nacházelo v místech Palackého náměstí. V centru města tenkrát stál gotický kostel sv. Jakuba Většího a dále přiléhající samostatná městská věž, jež plnila společnou funkci zvonice a hlásky. V 18. století však již byly obě stavby velmi sešlé. Farní kostel se v červenci 1757 dokonce z části sesul, a proto byl uzavřen a při stavbě zámku zbořen. Samotná věž vyhořela roku 1762, byla zbořena roku 1770. Zvony poté byly zavěšeny na Hodinové bráně, která k tomu byla upravena. Vybudováním jižní části zámeckého parteru zanikl i původní historický střed města a jeho funkci převzalo dnešní náměstí Františka Palackého. Celá plocha náměstí byla vydlážděna lomovým kamenem, konalo se zde shromáždění osob, prodejní trhy a v roce 1940 zde byla dokonce  benzínová stanice. V polovině padesátých let 20. století byla část plochy zatravněna a doplněna zídkami, ale později byl centrální prostor zanedbáván a přerostlá vzrostlá zeleň již narušovala průhledové osy. K rekonstrukci náměstí pak došlo po roce 1994, kdy byla zeleň odstraněna a přibylo zde mnoho nových prvků.

 
9. 4. 2019 | Rubrika: Náměstí a památkové rezervace | Komentářů: 0

Slavkov u Brna - kostel Vzkříšení Páně

Kostel Vzkříšení Páně ve Slavkově byl postaven na objednávku Václava Antonína Kounice podle plánů vídeňského dvorního architekta Ferdinanda Hetzendorfa z Hohenbergu v letech 1786 - 1789. Kostel měl mít podle původního projektu dvě vysoké věže, ale kvůli bažinatému podloží a protože kostel byl postaven na základech původního gotického kostela, který se v roce 1757 se z části sesunul a byl proto uzavřen a následně zbořen, věže dosahují pouze po chrámovou střechu.

 
8. 4. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Slavkov u Brna - pivovar a bývalý mlýn

Pivo se ve Slavkově vařilo již od středověku a to v jednotlivých měšťanských domech. Až v 17. století tyto varny nahradil jeden pivovar obecní, který město využívalo do roku 1660, kdy jej postoupilo zpátky šlechtě. Dům, kde se tehdy zlatavý mok vařil, dodnes stojí na rohu Palackého náměstí a Brněnské ulice s č.p. 89.

 
8. 4. 2019 | Rubrika: Malé pivovary | Komentářů: 0

Slavkov u Brna - kaple sv. Urbana

Kaple sv. Urbana nad městem Slavkov byla postavena v roce 1712 podle projektů Domenica Martinelliho a v roce 1784 byla za josefínských reforem uzavřena. Během napoleonských válek v průběhu bitvy u Slavkova francouzští vojáci kapli využili jako strážnici pro pozorování postupu spojenecké rusko-rakouské armády táhnoucí od Olomouce k Brnu. Odtud byla 28. 11. 1805 vypálena varovná dělová rána zvěstující slavkovské posádce nepřátelský postup k Brnu a na Bučovice. Za pobytu Francouzů byl objekt poškozen, možná protože objekt sloužil jako skladiště a stáje.

 
6. 4. 2019 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Slavkov u Brna - kaple sv. Jana Křtitele

Kaple sv. Jana Křtitele byla postavena na základech gotického kostelíka. Ten byl postaven společně se špitálem Řádem německých rytířů již ve 13. století. V roce 1677 byla kaple přestavěna a roku 1743 rozšířena do nynější barokní podoby. Opravy kaple pak proběhly v letech 2003 - 2004 a také roku 2013, takže jsme mohli vidět svatostánek pěkně opravený.

 
6. 4. 2019 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Slavkov u Brna - židovská synagoga

Synagoga ve Slavkově se na původním místě uprostřed zástavby ghetta nalézala již od středověku. Roku 1762 byla poničena ohněm, ale byla opravena. Další úpravy byly provedeny roku 1847, kdy byl templ stavebně upraven v románské gotice. Ovšem již o deset let později byla synagoga úplně zbořena a v následujícím roce na přibližně stejném místě od základů nově postavena v soudobém historizujícím slohu.

 
1. 4. 2019 | Rubrika: Synagogy | Komentářů: 0