Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kaple na Moravě

Příspěvky

Bílovice nad Svitavou - kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Bílovicích nad Svitavou byla postavena na nábřeží řeky Svitavy na vyvýšené kamenné podezdívce, možná kvůli záplavám, ale přesné datum výstavby není známo. 

 
22. 5. 2019 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Závada - kaple sv. Urbana

Kaple sv. Urbana byla v obci Závada postavena roku 1898. V roce 2010 proběhla velká oprava kaple za půl milionu korun. Byly opraveny omítky, udělaly se nové elektrorozvody, osvětlení, obklady, rozvod plynu a vody, vymalovalo se, instaloval se nový nábytek do sakristie, položily koberce a dokonce byly vyměněny rámy některých obrazů.

 
14. 5. 2019 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Slavkov u Brna - kaple sv. Urbana

Kaple sv. Urbana nad městem Slavkov byla postavena v roce 1712 podle projektů Domenica Martinelliho a v roce 1784 byla za josefínských reforem uzavřena. Během napoleonských válek v průběhu bitvy u Slavkova francouzští vojáci kapli využili jako strážnici pro pozorování postupu spojenecké rusko-rakouské armády táhnoucí od Olomouce k Brnu. Odtud byla 28. 11. 1805 vypálena varovná dělová rána zvěstující slavkovské posádce nepřátelský postup k Brnu a na Bučovice. Za pobytu Francouzů byl objekt poškozen, možná protože objekt sloužil jako skladiště a stáje.

 
6. 4. 2019 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Slavkov u Brna - kaple sv. Jana Křtitele

Kaple sv. Jana Křtitele byla postavena na základech gotického kostelíka. Ten byl postaven společně se špitálem Řádem německých rytířů již ve 13. století. V roce 1677 byla kaple přestavěna a roku 1743 rozšířena do nynější barokní podoby. Opravy kaple pak proběhly v letech 2003 - 2004 a také roku 2013, takže jsme mohli vidět svatostánek pěkně opravený.

 
6. 4. 2019 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Kyjov - kaple sv. Ignáce v Nětčicích

Kaple sv. Ignáce v Kyjově byla postavena až v letech 1997 - 1998. Tehdy nahradila kapli sv. Cyrila a Metoděje, která byla dávno předtím zbourána při stavbě silnice v Nětčicích. Nový svatostánek pak byl zasvěcen sv. Ignáci, patrona jezuitů, vojáků, dětí a těhotných žen.

 
28. 3. 2019 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Kyjov - kaple sv. Josefa Kasalanského

S kaplí sv. Josefa Kalasanského jsou pevně svázáni Piaristé, kteří byli do Kyjova pozváni, aby zde založili latinskou školu, jejíž zřízení povolila císařovna Marie Terezie. Piaristé dorazili do města na konci roku 1760 a prakticky ihned začali v budově fary vyučovat. Později získali pozemky ke stavbě rezidence, která byla postavena v letech 1764 - 1771. Na stavbu byl prý použit materiál z Mlýnské brány, která kvůli tomu byla zbořena. Vznikla tak dvoupatrová barokní budova, k níž ze severu přiléhal přízemní dům, ve kterém byl refektář.

 
28. 3. 2019 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Kyjov - kaple sv. Josefa

Kaple svatého Josefa byla postavena na místě, kde stával nejstarší kyjovský farní kostel sv. Martina z roku 1180, zcela přestavěný roku 1692. Kostel byl roku 1786 zrušen a odsvěcen a poté sloužil jako vojenské skladiště, které v roce 1807 vyhořelo a kostel byl až na věž zbořen. V letech 1831 - 1832 byla z materiálu původního kostela postavena dnešní kaple sv. Josefa, přičemž bylo využito staré věže, k níž byl přistavěn zbytek kaple. 

 
23. 3. 2019 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Kyjov - kaple sv. Rocha

Kapli sv. Rocha nad městem Kyjov nechal roku 1716 postavit městský magistrát jako poděkování za to, že město bylo ochráněno od moru. Dle pověsti bylo na toto návrší vypravováno procesí a lidé zde prosili za ochranu města před morem. Epidemie se městu skutečně vyhnula a kyjovský magistrát zde z vděčnosti nechal vystavět tuto kapli. Během josefínských reforem byla v roce 1782 odsvěcena a používána jako sklad střelného prachu. Později však byla opět přeměněna na kapli. Na počátku 21.století byla provedena generální oprava kaple.

 
20. 3. 2019 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Víska u Litovle - kaple sv. Floriána

Kaple sv. Floriána ve Vísce byla postavena roku 1763 na památku smíru s pruskými vojsky. Tuto historickou událost dokládá nápis na kamenné desce, zabudované zvenku do presbytáře kapličky. Kolem kaple vyrostly tři lípy, které zde byly vysazeny 24. prosince 1918 na oslavu konce první světové války a osamostatnění českého národa. Na boční straně svatostánku je kovová deska ukazující do jaké výšky dosahovala voda při povodni v červenci 1997. Půvabná drobná kaplička je nejmenší ze všech kaplí v místních částech Litovle, ale přitom je z nich nejstarší. Na začátku 21. století byla opravena, ale bohoslužby se v ní již dávno nekonají.

 
18. 3. 2019 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Spálov - poutní místo Panna Marie ve Skále

Ke konci třicetileté války v době švédských válek (1642 až 1648) byl podle pověsti ve zdejší skalní jeskyni vodou z jejího pramene zázračně uzdraven a zachráněn před smrtí raněný a vysílený voják, a to na přímluvu Panny Marie, která se mu zde zjevila po jeho vroucích modlitbách. V té době byl správcem fary ve Spálově řádový kněz - augustinián z Fulneka Jiří Václav Wolf (1636 - 1655). Zpráva o zázračném uzdravení vojáka se roznesla brzy ze Spálova po celém okolí. Mlynář z blízkého Spáloského mlýna pořídil prý do jeskyňky obraz P. Marie a jeho chromý "mlynářčík" z téhož mlýna o toto místo vzorně pečoval a chodil se sem pravidelně modlit, protože do Spálova do kostela bylo pro něho velmi těžké docházet.

 
14. 3. 2019 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0