Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vodní mlýny v Čechách

Příspěvky

Zálší - mlýn Betlém

Nejstarší písemná zmínka o mlýnu v Zálší pochází z Tereziánského katastru z roku 1757, kdy měl mít jedno složení. Poté pozemkové knihy obce Zálší sdělují, že roku 1768 koupil Augustyn Podhajsky mlejn od mateře své pozůstalé vdovy, což potvrzuje, že mlýn na tomto místě existoval již nějakou dobu před tímto rokem. Také Josefské vojenské mapování z let 1764-1768 a Františkovo vojenské mapování v letech 1836-1852 potvrdilo existenci betlémského.

 
18. 2. 2019 | Rubrika: Vodní mlýny v Čechách | Komentářů: 0

Choceň - Dolní mlýn

První zmínka o Dolním mlýně v Chocni pochází z roku 1509, kdy panství drželi Pernštejnové a tehdy se jednalo o vrchnostenský mlýn, který šlechta pronajímala mlynářům. Jména prvních nájemců nejsou známa, nicméně od konce 18. století byl v držení rodiny Kopeckých, poté zde působil mlynář Josef Ringl. Původně jednoduchý mlýn měl od roku 1704 čtyři mlecí složení, což svědčí o tom, že se sem sjížděli lidé ze širokého okolí. Tehdy se mlelo výlučně zrní, které si v pytlích přivezl zemědělec, jenž si pak odvážel svou vlastní mouku, což se změnilo se zavedením válcových stolic, čehož se však Dolní mlýn nedočkal.

 
18. 2. 2019 | Rubrika: Vodní mlýny v Čechách | Komentářů: 0

Brandýs nad Orlicí - Kopeckého mlýn v Loukotníku

Když jsme Brandýs nad Orlicí navštívili poprvé v rámci zimního výletu, tak jsme ve městě poznali spoustu památek a zajímavostí. Víceméně se jednalo o velmi známé památky nebo takové, které znají alespoň místní obyvatelé města. Naše druhá návštěva Brandýsa proběhla o půl roku později na začátku letních prázdnin a tehdy jsme si postupně prohlédli tři vodní mlýny, o kterých dle našeho názoru věděl jen málokdo.

 
31. 1. 2019 | Rubrika: Vodní mlýny v Čechách | Komentářů: 0

Brandýs nad Orlicí - Řehákův mlýn

První zmínka o Řehákově mlýně pochází z roku 1483 z listiny Kostky z Postupic a kdy byl v Tereziánském katastru uveden jeden mlýn o dvou složeních jako dominikální. Roku 1713 se jednalo o vrchnostenský mlýn tzv. koželužský, opět o dvou složeních. V roce 1823 zde fungovala pila, ale pěkný pohled na mlýn musel být okolo roku 1851, kdy zařízení poháněla čtyři kola na spodní vodu.

 
31. 1. 2019 | Rubrika: Vodní mlýny v Čechách | Komentářů: 0

Brandýs nad Orlicí - zaniklý Harmsův mlýn

Mlýn začal roku 1849 stavět Hynek Galutschek na zelené louce, ale brzy jej prodal Gustavu Hannakovi, který ho v tentýž rok uvedl do provozu. Po smrti Gustava roku 1888 mlýn zdědil jeho syn Jan, ale nebyl v podnikání úspěšný a podnik musel po devíti letech prodat v exekuční dražbě za cenu 56 000 zlatých Karlu Harmsovi. Pro tohoto člověka zřejmě mlýn představoval pouhou investici, protože jej vzápětí pronajal a na klapáči nepracoval.

 
24. 1. 2019 | Rubrika: Vodní mlýny v Čechách | Komentářů: 0