Jdi na obsah Jdi na menu
 


Horní Cerekev - zámek

V městečku Horní Cerekev jsme byli ubytováni během třídenního pobytu na Vysočině a tak jsme si samozřejmě nenechali ujít místní památky či zajímavosti, přičemž jsme všechny zvládli hned první den krátké dovolené. Auto jsme zaparkovali na náměstí a šli se podívat na kostel Zvěstování Páně. Když jsme si jej prohlédli, začali jsme se věnovat vedle stojícímu zámku, největší atraktivitě města. Bohužel šlechtické sídlo bylo v době naší návštěvy v držení soukromých majitelů a tudíž jsme se dovnitř nedostali.  

zámek Horní Cerekev

Obešli jsme si jej tedy alespoň kolem dokola a prohlédli si jej alespoň zvenku. Hned vedle kostela se nacházela vstupní část zámku s hlavním vchodem zvaná Bašta, která nám nejvíce připomínala starou tvrz, jenž pohodlnému domu urozených pánů předcházela. Pouze zde měla fasáda budovy hrubou omítku s vystouplými kameny na okrajích, nebyla barevná a to ani okolo oken. Jak jsme během obchůzky zjistili, tak skoro všechny ostatní okna byly zvýrazněny červenou barvou a mezi sebou byly odděleny mělkými rizality. Nad vraty jsme shlédli erb nějakého šlechtického rodu, ovšem zajímavější bylo, co zde již nebylo. Kdysi zde býval most přes příkop, který sloužil i pro povozy, ale v době naší návštěvy byl již dávno stržený. Pak jsme pokračovali podél mírně klesající silnice a kamenné zdi namísto plotu, kterou na jednom místě přerušila pěkná kovová brána s dvojicí písmen B. Asfaltová komunikace zatáčela prudce doprava a stále kopírovala zeď, v níž jsme našli druhou bránu, identickou stejnou jako byla ta první. Za ní se tyčila hlavní budova zámku, jejíž fasáda měla opět bílo-červenou barvu a vypadala moc hezky. Bylo vidět, že celý zámek prošel nedávnou rekonstrukcí.

zámek Horní Cerekev

 

Za zatáčkou zeď najednou skončila, protože další taková ochrana nebyla již potřeba. Začínal zde totiž Zámecký rybník, tvořící přirozenou obranu někdejší vodní tvrze. Stáli jsme před východním průčelím se vstupním věžovitým rizalitem, v němž se uprostřed nacházel bosovaný vstupní portál s půlkruhovitým sklenutím. V horních rozích tohoto druhého hlavního vchodu jsme spatřili otvory pro kladky pro most. Kdysi bychom se totiž na tomto místě procházeli po okraji vodního příkopu, který překlenoval padací most, určený pouze pro pěší. Kráčeli jsme dál po okraji silnice a rybníka a na kvádru v nároží východního průčelí jsme spatřili vytesán letopočet 1734, kdy byla dokončena přestavba zámku do dnešní podoby. Po pár desítkách metrů jsme vstoupili na železniční trať vedoucí naproti zámku. Odtud se nám naskytl ten nejkrásnější pohled na nepravidelnou trojkřídlou budovu, která měla kdysi nádvoří s barokními arkádami, jenž byly později z větší části zazděnými. Tímto pohledem se naše obchůzka okolo zámku v Horní Cerekvi uzavřela a tak jsme se pomalu vrátili stejnou cestou k našemu autu na náměstí. Vzápětí jsme odjeli k nedalekému hotelu Rustikal, kde byli tři dny ubytováni. Známku jsme si koupili poslední den pobytu těsně před odjezdem domů v trafice na náměstí, protože ten první den již měli odpoledne zavřeno a v našem hotelu ji neměli.

 

zámek Horní Cerekev

 

Kompletní fotogalerii najdete zde 

https://jirkacek1.rajce.idnes.cz/Horni_Cerekev_-_zamek_a_rybnik/

 

Historie :

Na místě zámku nejprve stávala vodní tvrz, kterou nechal na přelomu 13. a 14. století postavit tehdejší majitele vsi Dobeš z Bechyně. Další majitelé jsou známi až z doby okolo roku 1360, kdy se uvádí Hynek a Matěj z Vlašimi. V roce 1373 se dostala do majetku Čeňka Krušiny z Lichtenburka a v roce 1387 Hynka Krušiny. Někdy okolo 1411 získali panství Leskovcové z Leskovce, o jejichž vlastnictví Cerekve je první zmínka právě k roku 1411, kdy je připomenut Jan Leskovec. Ten roku 1424 umírá v bitvě u Želiva. Někdy kolem roku 1505 smrtí Albrechta Leskovce vymírá tato větev rodu a roku 1514 přechází Cerekev do majetku druhé rodové větve, resp. Kryštofa a Mikuláše, synů Bohuslava Leskovce. Leskovcové v této době vlastnili rozsáhlé majetky na Pelhřimovsku, v jejich vlastnictví byl např. Nový Rychnov či Červená Řečice. Kryštofův syn Jan nechal tvrz přestavět v duchu renesance a přidal si ji do predikátu (na Nové Cerekvi). V následujících letech se majitelé z rodu střídali. V roce 1619 Albrecht Šebestián Leskovec o Cerekev přišel, neboť byl straníkem Ferdinanda II. a stavovský sněm jej vyhostil. Po Bílé hoře se však vrátil.

Roku 1655 Leskovcové vymřeli a panství získal Maxmilián z Martinic. Ten Cerekev roku 1662 prodal vyšehradskému proboštu Ferdinandu Leopoldu Benovi z Martinic. Roku 1691 ji zdědil hrabě a pozdější pražský arcibiskup František Ferdinand Khünburg. V roce 1718 Horní Cerekev a nedalekou Novou Bukovou zakoupil hrabě Arnošt August Metternich. V roce 1720 po sňatku hraběnky Eleonory Kristiny Metternichové přešlo panství do vlastnictví Regalů. Ti nechali roku 1734 tvrz přestavět na zámek. Při dělení majetku po smrti Maxmiliána Regala roku 1767 připadlo panství kněžně Eleonoře Rindsmaulové.

V následujících letech docházelo k častému střídání majitelů. V roce 1790 ji vlastnila kněžna Marie Alžběta Mansfeldová a roku 1802 ji od hraběnky Karolíny Fuggarové zakoupil Václav Ubelli ze Siegburgu, ovšem již v následujícím roce je jako majitel uváděn Jan Klein. V roce 1807 zámek vlastnil pražský měšťan Václav Novák a od roku 1816 Kryštof a Alžběta Cavriani. V letech 1842-1948 byl ve vlastnictví Hohenzollernů. Ti zde ale nesídlili a zámek sloužil úředníkům.

Po zestátnění v roce 1948 přešel zámek do správy MNV, který ho využívalo pro bytové účely. Od roku 1994 je v soukromém vlastnictví, kdy jej koupili manželé Přenosilovi, kteří provedli generální rekonstrukci objektu. Zámek dostal nový kabát a opět se stal okrasou městečka na Vysočině.

Historie čerpána z webu

https://www.hrady.cz/?OID=2646

Zámek Horní Cerekev je držitelem turistické zámky č.868. 

https://www.turisticke-znamky.cz/znamky/horni-cerekev-c868

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář